Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Wat moet u vermelden in de advertenties?

 • het kengetal of de energiescore (in kWh/m²), en
 • het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer
  of de unieke code van het EPC.
  De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Bijvoorbeeld voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015, is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters “UC” voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden.
  Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.

Voor nieuwbouwwoningen moet het kengetal én het E-peil vermeld worden.

Wie moet de gegevens vermelden?

Diegene die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur van de woning moet deze gegevens vermelden.

Dit zijn bijvoorbeeld de:

 • Eigenaar
 • Makelaar
 • Notaris

Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.

Uitzondering op de EPC-advertentieplicht

In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.

Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches te koop/te huur zonder verdere informatie of op kleine panelen aan de woning zelf waar enkel verwijzing naar het immokantoor staan.

Voor nieuwbouwwoningen: door de wettelijk toegelaten periode van maximum zes maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van zes maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.

 

bron: energiesparen.be