Een EPC nodig? Zo gaat u te werk!

Een EPC nodig? Zo gaat u te werk!

Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een woning. Hieronder bekijken we de verantwoordelijkheden stap voor stap.

De eigenaar moet een EPC hebben …

Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.

De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.

De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.

In zoekertjes, advertenties, … moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper!

De energiedeskundige inspecteert de woning …

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie …. Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen.

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid.

De energiedeskundige type A moet voor de opmaak van het EPC de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken (pdf) die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. De energiedeskundige controleert of de ontvangen documenten voldoen aan alle voorwaarden om als bewijsstuk in aanmerking te komen. Zo moeten bijvoorbeeld het volledige adres, de datum en de auteur op het bewijsstuk worden vermeld. De energiedeskundige lijst de ontvangen documenten op en zowel de eigenaar (of de gevolgmachtigde of lasthebber, zoals ev. de notaris of de immomakelaar) als de energiedeskundige ondertekenen de lijst van de ontvangen documenten. Op die manier worden discussie achteraf, bijvoorbeeld in het geval van klachten, over het ter beschikking stellen van mogelijke bewijsstukken vermeden.

Makelaars en notarissen informeren en publiceren …

Makelaars en notarissen moeten de (ver)kopers informeren over de verplichting van het EPC. Om burgers te informeren wordt een informatiefolder te beschikking gesteld.

Verder kunnen makelaars en notarissen  de eigenaars (verkopers) informeren over de mogelijke bewijsstukken (pdf) die gebruikt kunnen worden bij de opmaak van het EPC.

Makelaars en notarissen moeten bij het publiceren van de woning in advertenties ook informatie over het EPC bekendmaken.

Bij de verkoop van een woongebouw wordt het EPC overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Als geen EPC voorhanden is, is de notaris verplicht dit te melden aan het VEA.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

 

Het VEA controleert en helpt …

Het VEA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC en op de advertentieverplichting.

Burgers en professionelen kunnen met hun vragen, bemerkingen en klachten terecht bij het VEA.