Controles en boetes

Het VEA controleert zowel op aanwezigheid van het EPC als op correctheid. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties worden gecontroleerd.

Controle op de aanwezigheid van het EPC

  • Het VEA controleert steekproefsgewijs of woningen  die – via immokantoren, websites, advertenties,… – te koop of te huur zijn, over een geldig EPC beschikken.
  • Notarissen hebben meldingsplicht bij afwezigheid van een EPC. Dit gebeurt via het e-notariaat. Notarissen riskeren een boete van 250 tot 5000 euro als ze meldingen over de afwezigheid van een EPC niet doorgeven aan het VEA.
  • Iedereen kan ook het ontbreken van een EPC aan het VEA melden. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

Als een eigenaar niet (tijdig) over een geldig EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumenten in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden. De eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Controle op de correctheid van het EPC

Het VEA controleert steekproefsgewijs op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige en op de correctheid van het EPC.

In geval van misbruik of kennelijke onbekwaamheid, kan het VEA de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Als een EPC van onvoldoende kwaliteit is, kan VEA de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken.

Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, dan kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

 

Controle op de advertentieverplichting van het EPC

Bij het te koop of te huur stellen van een woning moet de EPC-score en het adres in de krantenadvertentie, in tijdschriften, op websites,… vermeld zijn.
Wil de verkoper/verhuurder de adresgegevens niet publiceren, dan is de unieke code van het certificaatnummer een geldig alternatief.

Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, de immobiliënmakelaar,  de notaris, …  die de woning te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Wilt u een probleem melden?

Heeft u vragen bij de correctheid of aanwezigheid van het EPC? Dan kan u bij het VEA schriftelijk een melding doen. Elke melding of klacht bevat steeds:

  • een toelichting van het probleem;
  • het volledige adres van de woning die te koop of te huur staat;
  • (indien gekend) de adresgegevens van de eigenaar;
  • uw naam en contactgegevens.

U kan uw melding elektronisch doen of via brief t.a.v. het Vlaams Energieagentschap, EPC, Koning Albert-II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

OPMERKING: Het VEA kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen tussen de betrokken partijen (verhuurder-huurder, makelaar-verkoper, koper-verkoper, notaris-verkoper,…). Deze juridische bevoegdheid komt enkel toe aan de rechtbanken en hoven.